Supply Chain Monitor and Control är en programvara för att visualisera och omplanera hela din supply chain. Nästintill all data som behövs för att kunna planera enklare, snabbare och bättre finns redan. Problemet är att den inte presenteras på ett bra sätt och att det är svårt att ändra. Med ComActivity lösning för kontroll av supply chain erbjuds du information och ändringsmöjligheter som inte funnits tidigare.

Lösningseffekterna blir dramatiska när man kan göra saker som aldrig tidigare kunnat göras. Ponera att en inköpsorder är konstaterad sen och försörjer 15 olika tillverkningsorder som i sin tur kopplar till 25 distributionsorder och därpå till 55 kundorder.

Förr var det så svårt och tidskrävande att reagera på ändringar av detta slag att det i princip aldrig blev gjort. Konsekvensen blev att alla i hela kedjan jobbade med utgångspunkt i inkorrekt information. Nu kan alla order ändras med en knapptryckning!